Det här med språk

Det här med språk känns inte helt självklart. Bilder och grafisk design behöver inte ha en stark koppling till språk. De bör kunna marknadsföras i hela världen. Därför känns detta med att det är på svenska lite begränsade. Samtidigt är det delar av texterna på sidan framförallt de konstvetenskapliga texterna som är skrivna på svenska i ett svenskt sammanhang.

Det känns lite konstigt att sitta och översätta sig själv jag tror inte heller att jag skriver konstvetenskapliga texter lika bra på engelska som på svenska. Bloggen tänker jag också att den ska vara spontan och det är jag inte om jag skriver på engelska.

Fast eftersom sidan är länkad till internationella nätverk och annat så tänker jag ändå att bilderna och den grafiska designen behöver en presentation och marknadsföring på engelska. Så det jag kommit fram till så här långt är att i alla fall delar av sidan kommer få engelska motsvarigheter.