2dimensionell gestaltning Eskilstuna folkhögskola 20/21

Kursen jag gått under läsåret ht 2020 och vt 2021 fick lov att ställa in avslutningsutställningen på skolan därför fick vi istället ge ut en

katalog

Temat för kursen har varit att hitta inspiration av konsthistorien på olika sätt. Jag tycker att det har känts roligt och inspirerande att delta i den här kursen och att katalogen och blev väldigt bra.