Dagsläget

Jag har haft ett givande år på Helliden har tränat på att ansöka till olika kurser och stipendier. Har också jobbat i ateljén. Jag har nyligen avslutat två utställningar.

Jag kom in på en sommarkurs i Umeå på mina arbetsprover och personligt brev. Tyvärr funkade det inte rent praktiskt, men det är ändå en boost för själförtroendet att se att jag utvecklas och att jag fick högre poäng på meritvärdet som beserades på mitt personliga brev och mina arbetsprover.

Ska bli bättre på att uppdatera eventuellt vill jag också lägga upp mer material på engelska. På Instagram lägger jag upp nytt regelbundet.